ຊື່: ທ່ານ ແກ້ວອຸດອນ ແສງທອງສຸກ
Name: Mr. Keooudone Sengthongsouk
ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ພາກສ່ວນ: ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫົວຂໍ້ທີ່ທາງກົມກອງສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້ : ການເຮັດເຂົ້າຫນົມຕ່າງໆ, ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ຫຼື ການເຝຶກອົບຮົມອຶ່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ໂທ: 020 2257 5741
Facebook: ແກ້ວອຸດອນ ແສງທອງສຸກ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here