ຂະແໜງບໍລິຫານແມ່ນຂະບວນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນໂຫຍດຕາມເປົ້າໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ​ເປັນບ່ອນພົວພັນຄົນກັບຄົນ,​ ເອກະສານ ແລະ ອື່ນໆ.

ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:

1)     ເຮັດວຽກຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ

2)     ບໍລິຫານວຽກງານປະຈໍາວັນ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆພາຍໃນສູນ

3)     ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າຂາອອກ

4)     ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ,​ສັນຍາ,​ແຈ້ງການ ແລະ ຕອບຈົດໝາຍທາງການ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ

5)     ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆຂອງສູນ,​ ສັງລວມແຜນການ, ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງ ແຕ່ລະໄລຍະ (ປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 1 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ)

6)     ຄຸ້ມຄອງອາຄານສະຖານທີ່, ພາຫະນະ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ໂທສະສັບອິນເຕີເນັດ, ວັດສະດຸອຸປະກອນ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ

7)     ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມຈົບງານພາຍໃນສູນ

8)     ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ, ສະຫລຸບລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ, ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນການບັນຊີ ແລະ ຄັງເງິນສົດ

ກິດຈະກຳຂອງຂະແໜງ

1.    ວຽກງານຫ້ອງການ

2.    ວຽກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

3.    ວຽກງານການເງິນ

       ວຽກງານງົບປະມານ

       ວຽກງານບັນຊີ

       ວຽກຄັງເງິນສົດ

       ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ

4.    ວຽກປະຊາສໍາພັນຕ່າງໆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here