ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອນຳສະເໜີທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່
ເພື່ອນຳສະເໜີເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ຜົນຄາດຈະໄດ້ຮັບ:
ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ1ມື້ນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮູ້ໄດ້ເຖີງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເດັກນ້ອຍ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ແຮງຈູງໃຈຂອງການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ພ້ອມກັບເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ໄລຍະເວລາ: 3 ມື້
ຂໍ້ມູນຈາກພາກທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບນັກວິທະຍາກອນ: ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບ ການຂອງຕົນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ແຜນການສອນເປັນພຽງແນວທາງ ເທົ່າ ນັ້ນ ແລະມັນສາມາດປັບປ່ຽນຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານເວລາ, ສະຖານທີ່ ແລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here