(ການສອນຜູ້ໃຫຍ່) ສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂມດູນ 3

ເມື່ອວັນທີ 31 ມັງກອນ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມຜູ່ບໍລິຫານການສຶກສາ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊູມ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ (ການສອນຜູ້ໃຫຍ່) ສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂມດູນ 3 ຂຶ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອົງການ ດີວີວີ ອິນເຕີນາເຊິນແນວ ( DVV International ) ເພື່ອເປັນການພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນທິດທາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ແລະ ອົງການ ດີວີວີ ອິນເຕີນາເຊິນແນວ ໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ ຂອງການຮ່ວມມືສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ພາຍໃຕ້ການເປັນຂອງ ທ່ານ ເບັນ ເຕໂຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສົມສີ ສຸດທິວົງ ຜູ້ອໍານວຍການສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ,ທ່ານ ອິນໂຖ ວິໄລສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາແຂວງ ວຽງຈັນ, ເຊິ່ງມີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາເອັມໄອທີ (RMIT) ປະເທດ ອົດສະຕາລີ, ຢູເນດສະໂກ (UNESCO) ບາງກອກ ປະເທດໄທ, ນອກນັ້ນຍັງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກບັນດາຫ້ອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະຈຳພາກ, ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສູນຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານນະຄອນຫຼວງ ແລະ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ລວມ 41 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ.
ໃນພິທີເປີດ ທ່ານ ອິນໂຖ ວິໄລສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາແຂວງ ວຽງຈັນ ໃນນາມເຈົ້າພາບສະຖານທີ່ ຍັງໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໝົດທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາເມືອງ ວັງວຽງ ພ້ອມທັງມີຄວາມຍິນດີຮ່ວມປະສານງານກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ເບັນ ເຕໂຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຄະຕິແກ່ ຄູຝຶກທຸກຄົນວ່າ “ຄູຝຶກແມ່ນແຕກຕ່າງກັບຄູສອນ ທ່ານມີຄວາມເຊື່ອວ່າຄູຝຶກໝົດທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງຕົນເອງຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ຮັກສາໄວ້ ພ້ອມທັງຕັ້ງໃຈຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນຈາກຄູຝຶກທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຮຽນຮູ້ທຸກຂັ້ນຕອນແລ້ວນຳມາໝູນໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ”
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນການຝຶກອົບຮົມຕໍ່ເນື່ອງຈາກ ກອງປະຊຸມໂຄງການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ (ການສອນຜູ້ໃຫຍ່) ສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂມດູນພາກເລືອກຮຽນ 20-22 ກັນຍາ 2016 ທີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ຜ່ານມາ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນ ລະຫວ່າງວັນທີ 31 ມັງກອນ ເຖິງວັນທີ 03 ກຸມພາ 2017 ເປັນເວລາ 04 ວັນເຕັມ ສຸມໃສ່ຫົວຂໍ້: ການສື່ສານ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນທິມ ສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທັກສະການສື່ສານປະກອບການຈັດການຮຽນການສອນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະຂອງທິມງານຄູຝຶ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສິ້ນສຸດໃນທ້າຍປີ 2017 ນີ້.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here