ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຮ່ວມມືກັບ ອົງການ ດີວີວີ ອິນເຕີນາເຊິນແນວ ( DVV International ) ໃນການສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( Resource Centre ) ທີ່ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນການບໍລິການຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຜ່ານສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ສື່ອອນໄລ ( Online media ).

ເມື່ອວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ຫຼັກ 8) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດ      ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສື່ດີຈີຕອນໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອຄວາມ  ຍືນຍົງຂອງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( Resource Centre ).

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມສີ ສຸດທິວົງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ມີທັງທ່ານ ອູເວີ ກາເຕິນສະແລເກິ ຜູ້ອໍານວຍການປະຈໍາພາກພື້ນ ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຮສ.ດຣ ສົມກຽດ ພະສີ ຫົວໜ້າກົມ, ຜູ້ອໍານວຍການ   ສູນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງວິຊານການ, ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ, ສູນຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດີຍ, ອົງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ, ແລະ ຫົວໜ້າ, ຮອງຂະແໜງ, ວິຊາການ ພາຍໃນສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ລວມມີ 30 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ.

 

ທ່ານ ອູເວີ ກາເຕິນສະແລເກິ ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນ ຄົນຈຳນວນຫຼາຍສາມາດນຳໃຊ້ ອິນເຕິເນັດຜ່ານ ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຄອມພິມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂອກາດເຂົ້າເຖິງ ການສຶກສາຜ່ານລະບົບດິຈິຕອນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມີປະສິດທິພາບແກ່ລະບົບການສຶກສາໃນອານາຄົດ.

 

ພ້ອມດຽວກັນ ທ່ານ ສົມສີ ສຸດທິວົງ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບການສຶກສາໃນລາວ ແລະ ທ່ານເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການຫັນປ່ຽນແນວທາງການສຶກສາຜ່ານລະບົບດິຈິຕອນ ໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອຍົກລະດັບປະສິດທິພາບ  ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາເພື່ອໝົດທຸກຄົນ.

 

ກອງປະຊຸມໄດ້ ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ກ່ຽວບົດບາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນອານາຄົດ ຜ່ານການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຜ່ານລະບົບດິຈິຕອນ, ໃນ 2 ຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າຄື: ບົດບາດຂອງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນການນຳໃຊ້ສື່ດິຈິຕອນໃນອານາຄົດ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແບບລະບົບດິຈິຕອນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here