ພາເຂົ້າ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຈັກສານທີ່ມີລວດລາຍອັນປານີດ ທີ່ເປັນມໍລະດົກສືບທອດກັນມານຕັ້ງແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ. ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງຄູ່ຢູ່ກັບຄົນລາວຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນຜະລິດຕະພັນຂາຍດີອັນດັບໜຶ່ງຂອງບ້ານໂພນ ເຊິ່ງແຂກໄປໄທມາກໍຕ້ອງໄດ້ແວ່ຊື້ຕິດມື ເພື່ອເປັນຂອງຕ້ອນ ຂອງຝາກກັບບ້ານ ອີກດ້ວຍ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here