ຊື່: ທ່ານ ວິລັດ ບຸດແສງງາມ
Name: Mr. Vilath Boutsengngame
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການປູກຝັງ
ພາກສ່ວນ: ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພາກໃຕ້ ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້: ການປູກເຫັດນາງຟ້າ-ນາງລົມ, ການປູກເຫັດບົດ, ເຫັດຂອນຂ່າວ, ເຫັດເຟືອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ໂທ: 020 5584 0787; 030 7777 248
ອີເມວ: Vilat787@gmail.com
Facebook: Vilath Boutsengngame

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here