ທ່ານ ນາງ ແກ້ວອຸດອນ ຈະເລີນສຸກ
Name: Mrs. Keoudone Chaleunsouk
ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາຊີບ
ພາກສ່ວນ: ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້: ການປູກເຫັດນາງລົມ-ນາງຟ້າ, ເຫັດຂອນຂາວ, ເຫັດບົດ, ເຫັດເຟືອງ, ຖົວງອກ ແລະ ການລ້ຽງຈີ້ລີດ
ໂທ: 020 2211 9150
ອີເມວ:
Facebook: Keooudone Ps

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here