ຊື່: ທ່ານ ນາງ ພັນມະຫາ ຜາງທະວົງ
Name:Mrs.Phanmaha Phangthavong
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ
ພາກສ່ວນ: ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້:ການເຝິກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ການສອນຜູ້ໃຫຍ່
ໂທ: 030 5160 330
ອີເມວ: phan73papaki@gmail.com
Facebook: phan ph falireas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here