ຊື່: ທ່ານ ກິຄຳ ພິລາວົງ
Name: Mr. Kikham Philavong
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງໜ່ວຍງານນິເທດ
ພາກສ່ວນ: ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: 030 9922 281; 020 9709 6232
ອີເມວ: Kikhamnn@gmail.com
Facebook: kikham plv

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here