ປະເທດລາວເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງພັດທະນາວຽກງານດ້ານການສື່ສານໃນຫຼາຍໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນເປັັນຮູບປະທຳ ແລະ ເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນລາວຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງພະນັກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຈຳນວນຫຼາຍຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຮູ້ດ້ານ​ການ​ຂຽນຂ່າວ ແລະ ວິທີຖ່າຍຮູບປະກອບບົດຂ່າວ ເພື່ອສາມາດນຳເອົາຂ່າວສານໄປບອກເຫຼົ່າແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແວດວົງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2017, ທີ່ ສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ແລະ ການສື່ສານ ( ICT ) ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ໄດ້ເປີດ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຂຽນ ແລະ ວິທີຖ່າຍຮູບປະກອບບົດຂ່າວ ໃຫ້ພະນັກງານສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເມືອງ ໃນແຂວງພາກກາງ.

ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພອນເພັດ ກຸນຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແລະ ທ່ານ ບຸນມີ ດວງປີຊາວົງ  ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ພ້ອມທັງວິທະຍາກອນ ແລະ ພະນັກງານຈາກ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ເມືອງ ຄຳເກີດ, ເມືອງ ປາກກະດິງ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ລວມທັງໝົດ 24 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນມີ ດວງປຼີຊາວົງ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ ຜ່ານຍຸດທະສາດການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ຜ່ານມາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນສັງຄົມລາວ ຍ້ອນບຸກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ສະນັ້ນ, ທັກສະດ້ານການຂຽນຂ່າວ ແລະ ວິທີຖ່າຍຮູບປະກອບບົດຂ່າວ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ພອນເພັດ ກຸນຍະວົງ ຍັງໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ບັນດາສູນແຂວງ, ສູນເມືອງ ແລະ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ທ່ານ ເອົາໃຈໃສ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຂຽນ ແລະ ວິທີຖ່າຍຮູບປະກອບບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຂຽນຂ່າວ ແລະ ຖ່າຍຮູບປະກອບບົດຂ່າວທາງການສຶກສາ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນແກ່ພະນັກງານການສຶກສາທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ທ່ານກໍຫວັງຢ່າງຍິງວ່າ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະມີບົດຮຽນ ແລະ ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໄປນຳໃຊ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກົມກອງຂອງຕົນ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວດຳເນີນລະຫວ່າງວັນທີ 22-25 ສິງຫາ 2017, ໄດ້ດໍາເນີນຜ່ານການບັນຍາຍແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຄະນະວິທະຍາກອນ ແລະ ສຳມະນາກອນ ຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

  1. ທິດສະດີພື້ນຖານຂອງການຂຽນຂ່າວ ( ພື້ນຖານການຂຽນຂ່າວຕາມຫຼັກ 5 W 1 H ),
  2. ຮູບແບບຂອງການຂຽນຂ່າວ.
  3. ຄຸນນະພາບຂ່າວ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລັກສະນະຂອງການເປັນນັກຂ່າວ.
  4. ການຊອກຫາ ແລະ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂ່າວ.
  5. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການຖ່າຍຮູບປະກອບບົດຂ່າວ.

ໃນກອງປະຊຸມດຳເນີນໄປຢ່າງເຂັ້ມຂົ້ນ ວິທະຍາກອນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການຂຽນບົດຂ່າວຂອງໃຜລາວ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຮູ້​ເຖິງຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ ຂອງ​ການ​ຂຽນຂ່າວ, ສາມາດນຳໃຊ້ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການຂຽນຂ່າວ​ໄດ້ ພ້ອມທັງຮູ້​ວິທີ​ການຖ່າຍຮູບ​ໃນ​ລັກສະນະ​ຕ່າງ ໆ  ​ເພື່ອ​ນໍາມາປະກອບ​ໃສ່ບົດຂ່າວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຮູ້ຈັກ​ເກັບ​ກໍາ ​ແລະ ບັນທຶກ​ເອົາ​ຜົນງານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​ພາຍ​ໃນ​ກົມ​ກອງ​ ແລະ ວຽກ​ງານ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສຶກສານ​ອກ​ໂຮງຮຽນ ມາ​ຂຽນ ​ເປັນ​ບົດ​ຂ່າວ ອອກເຜີຍແຜ່ສູ່ສັງຄົມ.

ໂດຍ: ກ. ສຸດທີ່ຮັກ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here