ຊື່: ທ່ານ ໂດອີ ວິລະນາມ
Name: Mr. Doih Vilanam
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
ພາກສ່ວນ: ສູນພັດທະນາການສີມືແຮງງານນະຄອນຫຼວງ Labor and Welfare Vocational training Center
ໂທ: 020 5566 8974
ອີເມວ: vilanam_csd@yahoo.com
Facebook: Do it

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here