ຊື່: ທ່ານ ນາງ ຄິດອານົງ ນະໄພວົງ
Name: Ms. Khitanong Naphaivong
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ
ພາກສ່ວນ: ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
ດ້ານວິຊາສະເພາະທີ່ຊຳນານ: ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ (ການບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ອາກາດ, ນ້ຳເສຍ) ແລະ ທາງດ້ານການກະເສດ (ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ການປູກພືດສະໜຸໄພ, ການລ້ຽງຈີ້ຫຼີດ ແລະ ອື່ນໆ
ໂທ: 030 5838011; 020 28140290
ອີເມວ: anong_phvong@hotmail.com
Facebook: khitanong naphayvong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here