ລະບົບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເປັນວຽກງານໜຶ່ງຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ປະຊາຊົນ ຜູ້ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ. ໃນນັ້ນ, ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເປັນກົງຈັກວິຊາການຂຶ້ນກັບກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສ່ວນກາງ ແລະ ຝຶກບຸກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

ໃນວັນທີ 6-10 ພະຈິກ 2017 ທີ່ສູນ ICT ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ເປິດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານເນື້ອໃນຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນ ICT ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມສີ ສຸດທິວົງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ຄຳຮັກ ໄລວັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ມີຄະນະຂະແໜງ ແລະ ວິຊາການສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ວິຊາການສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງວຽງຈັນ, ວິຊາການສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄະນະຂະແໜງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງ, ຄະນະຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ໜ່ວຍງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເມືອງປາກຊັນ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄູສອນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນບ້ານບົວແວງຄຳ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ວິຊາການສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ທັງໝົດ 26 ທ່ານ ຍິງ 11 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ ແມ່ນກວດຜ່ານເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນແຂວງບໍລິຄຳໄຊຄັ້ງນີ້ໄດ້ສືບຕໍ່ຈາກກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 5 ແຂວງພາກກາງໃນສົກປີ 2016 ແມ່ນໄດ້ຝຶກອົບຮົມທຸກຂະບວນການໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນກັບ້ານກຸ່ມເປົ້າໝາຍບ້ານຕົວຢ່າງ ແລ້ວສັງລວມເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນຕາມທີ່ຊາວບ້ານຕ້ອງການຊຶ່ງມີ: ການຈອດຢາງລົດ, ການນຳໃຊ້ອີເອັມເຂົ້າໃນການປູກຝັງລ້ຽງສັດ, ຫຼັກການຕະຫຼາດຂັ້ນພື້ນຖານ, ການປູກຜັກລະດູຝົນ, ການນຳໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ ຈາກນັ້ນສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ສັງລວມຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງເປັນປຶ້ມຕົ້ນສະບັບ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຊີນພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້້າຮ່ວມ ເພື່ອປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃຫ້ປື້ມສົມບູນ ໂດຍແບ່ງເປັນ 5 ກຸ່ມໃຫຍ່ໃນການຄົ້ນຄ້ວາຕາມຫົວຂໍ້ຂອງປຶ້ມ ແລະ ນຳໄປທົດລອງຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ຖຶກຕາມຂະບວນການຂອງການພັດທະນາຫຼັກສູດ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ທ້ອງຖິ່ນນຳໃຊ້ໃຫ້​ເກີດ​ປະ​ໂຫຍດ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ທ່າ​ແຮງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ຮັບການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກຊາວບ້ານ ມາປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມປັດຈຸບັນ ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນຝຶກອົບຮົມໃນແຂວງພາກກາງ ເວົ້າສະເພາະບ້ານບົວແວງຄຳ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຜົນສຳເລັດຈາກກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳເອົາບັນຫາຊາວບ້ານປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ປຶ້ມແຕ່ລະເລື່ອງ ມາຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງຕາມການສະເໜີ ແລະ ຮັບຮອງເປັນເອກະພາບດ້ານເນື້ຶອໃນ, ຮູບພາບ, ໂຄງຮ່າງສອດຄ່ອງກັບເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 5 ວັນ ຈົນມາຮອດຕອນເຊົ້າຂອງ 10 ພະຈິກ 2017 ຈຶ່ງສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ໂດຍ: ຫວ່າງເຢ້ ເຈິຕົງວ່າງ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here