ພາຍໃນປີ 2020, ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາຢູ່ ສປປ ລາວ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (2015) ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020).

ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມຜູ່ບໍລິຫານການສຶກສາ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ສພນ) ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ກສນ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂຄງສ້າງຫຼັກສູດວິຊາຊີບປຸງແຕ່ງອາຫານຊັ້ນຕົ້ນ ( ລະດັບ I,II ) ຂອງ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປ.ອ ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ມີທັງ   ທ່ານ ສົມສີ ສຸດທິວົງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພັດທະນາຫຼັກສູດ ຈາກ ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິິທະຍາສາດການສຶກສາ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ສູນຝຶກອົບຮົມສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ສູນພັດທະນາການສຶກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ລວມທັງໝົດ 35 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສົມສີ ສຸດທິວົງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພ້ອມທັງເລົ່າຄືນຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາຊີບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ ປ.ອ ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ກຽດຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ການຮຽນຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນລາວ ກໍເປັນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ມີຄວາມຮູ້ ເຕັກນິກໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຈຶ່ງມີໜ້າທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ດຳເນີນລະຫວ່າງ ວັນທີ 30 ຕຸລາ ຫາ 03 ພະຈິກ 2017 ເປັນເວລາ 5 ວັນ ເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດວິຊາຊີບປຸງແຕ່ງອາຫານຊັ້ນຕົ້ນ ລະດັບ I, II ຂອງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍຄືກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການພັດທະນາປື້ມແບບຮຽນວິຊາຊີບປຸງແຕ່ງອາຫານ ສຳລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທັງຈະເປັນຄູ່ມື ການສິດສອນ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາຊີບປຸງແຕ່ງອາຫານ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກວິຊາຊີບປຸງແຕ່ງອາຫານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນນຳໄປໝູນໃຊ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍຄືກຸ່ມຄົນຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ.

ໂດຍ: ກ. ສຸດທີ່ຮັກ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here