ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຮ່ວມມືກັບ ອົງການ ດີວີວີ ອິນເຕີນາເຊິນແນວ ( DVV International ) ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການ ຄູຝຶກການສອນຜູ້ໃຫຍ່ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ (ການສອນຜູ້ໃຫຍ່) ສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈົບການເຝິກອົບຮົມສໍາລັບຄູເຝິກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 38 ຄົນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມອບຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ຄໍາຜາຍ ສີສະຫວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີທັງ ທ່ານ ປອ ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ສົມສີ ສຸດທິວົງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ທ່ານ ອູເວີ ກາເຕິນສະແລເກິ ຜູ້ອໍານວຍການປະຈໍາພາກພື້ນ ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດເຢຍລະມັນ, ສະຖານທູດອອສເຕຣເລຍ ແລະ ບັນດາພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ອູເວີ ກາເຕິນສະແລເກິ ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສໍາລັບໂຄງການເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນການສ້າງຂຶ້ນໃນບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການທັກສະເພີ່ມເຕີມຂອງບັນດາຄູເຝິກ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ພ້ອມທັງເປັນການສົ່ງເສີມບົດບາດການສິດສອນ ແລະ ວິທີວາງແຜນສໍາລັບເນື້ອໃນການເຝິກອົບຮົມໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ, ແນວທາງ ແລະ ວິທີການໃນການສຶກສາສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ກາຍເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກມືອາຊີບທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຝິກແອບໃຫ້ແກ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນບ່ອນທີ່ປະຈໍາການ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນອະນາຄົດກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະສາມາດນໍາໃຊ້ທັກສະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຝິກມາ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ທັງໃນລະດັບຄູເຝິກ ແລະ ບໍລິຫານ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊຸມຊົນຜູ້ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງມີສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃນສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເນື່ອງຈາກວ່າເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຍັງເປີດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ.

ສໍາລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນໂຄງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານຈາກສາກົນ ແລະ ຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະເທດອອດສະເຕຣເລຍ, ເຢຍລະມັນ, ອິນເດຍ, ຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນຈຸດສູນກາງສໍາລັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມເປັນໄລຍະເວລາ 18 ເດືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນເຮັດວຽກຢ່າງຕິດພັນກັບຊ່ຽວຊານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ອາເອັມໄອທີ ໃນປະເທດອອດເຕຣເລຍ ເພື່ອອອກແບບ ແລະ ດໍາເນີນການວິໄຈ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການນໍາໄປສູ່ ໂອກາດທີ່ດີສໍາລັບການແລກປ່ຽນຄວາມຍຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຈໍານວນ 38 ຄົນ, ຍິງ 19 ຄົນ.

ໂດຍ: ກ. ສຸດທີ່ຮັກ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here