ຊື່: ທ່ານ ລີນ້າ ພອນມາເຈດີ
Name: Mr. Leena Phonmajedy
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາບໍລິຫານ
ພາກສ່ວນ: ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ໂທ: 020 2878 5199
ອີເມວ: nphavanh@gmail.com
Facebook: Vilay hongphengphavanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here