ຊື່: ທ່ານ ທະນູສັກ ຕຸນາລົມ
Name: Mr. Thanousak Tounalom
ຕຳແໜ່ງ: ຄູສອນ
ພາກສ່ວນ:ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ທາງຫ້ອງການສາມາດຕອບສະໜອງການເຟຶກອົບຮົມໄດ້ຫຼາຍດ້ານຄື: ການປູກຜັກປອດສານພິດ, ປູກເຫັດນາງລົມ-ນາງຟ້າ, ເຫັດຂອນຂາວ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ວິຈິດສິນ-ແຕ້ມຮູບ, ລ້ຽງຈີລີດ ແລະ ລ້ຽງໄກ່
ໂທ: 020 2874 2101
Thanousak@noul@gmail.com
Facebook: Thanousak Tounalom

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here