ຊື່: ທ່ານ ຄຳປຸ່ນ ແກ້ວວິພາກອນ
Mr. Khampoun Keoviphakone
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າກົມ ພັດທະນາວິຊາຊີບ
ພາກສ່ວນ: ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ
ວຽກທີ່ຖະນັດ: ການບໍລິຫານສູນເຝິກອົບຮົມ
ໂທ: 020 9980 1305
ອີເມວ: Khampounek618@gmail.com
Facebook: Khampoune Kepviphakone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here