ຊື່: ທ່ານ ບຸນຍືນ ພົນນວນສີ
Name: Mr. Bounyeun Phonnouansy
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ
ພາກສ່ວນ: ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: 020 2348 8245
ອີເມວ: Phonnouansy@gmail.com
Facebook: Boun Boun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here