ຊື່: ທ່ານ ນາງ ກອງມະນີ ວັນນະສີ
Name: Mrs. Kongmany Vannasy
ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຍົກລະດັບ
ພາກສ່ວນ: ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພາກເໜືອ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້: ການສິດສອນຜູ້ໃຫຍ່, ຜະລິດນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ, ການຈັດຫ້ອງປະຊຸມ, ການຂຽນແຜນ ແລະ ບົດໂຄງການ
ໂທ: 020 2213 3900 ຫຼື 030 4739949
ອີເມວ: Kongmanyvannasy@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here